Raadslid

Cliëntenraad bekent kleur in training

22 november 2013

Geen thema

Cliëntenraad bekent kleur in training
Tamara Dolle (42), secretaris van de Cliëntenraad van Den Haag & Leiden volgde samen met haar collega raadsleden op 21 oktober de vervolgtraining over “Myers-Briggs Type Indicatoren” (MBTI). Een model ontwikkeld door Katharine Cook Briggs, haar dochter Isabel Briggs Myers op basis van theorieën van Carl Gustav Jung. Verschillende coaches en trainers gebruiken deze methode om inzicht te krijgen in de persoonlijke talenten van hun werknemers. De raad volgde de training om te ontdekken waar ieder individu goed in is en hoe je daardoor je team kunt versterken.
De tweede trainingsdag was eigenlijk een praktische invulling van de theorie die de raad dit voorjaar had gekregen. ‘Iedereen had toen een soort persoonlijkheidstest gedaan. Daar kwam uit wat voor type je bent, maar nog niet wat je daar vervolgens mee kunt doen. Daarom hebben we in overleg met onze Cliëntenraadsadviseur Erol Ayan een vervolgtraining gekregen waarin we meer op de praktische toepassing van deze test zijn ingegaan. Ook hebben we een plan gemaakt hoe we deze theorie als raad kunnen toepassen om de onderlinge teambuilding te vergroten. Je kunt bijvoorbeeld op basis van de uitslag de juiste mensen in commissies bij elkaar zetten. Ook kun je als voorzitter nog meer rekening houden met introverte types en die bijvoorbeeld ook meer aan het woord laten.‘
 
Zestien types
MBTI gaat uit van de voorkeuren van een persoon op vier punten: de E/I dichotomie en de S/N dichotomie en de T/F dichotomie en de J/P dichotomie. E/I staat voor extraversie of introversie. Is iemand introvert, naar binnen gekeerd of juist extrovert? S/N  staat voor waarnemend/sensing. Heeft iemand een voorkeur voor het opnemen van feitelijke informatie en informatie uit de directe leefomgeving? Of kijkt iemand meer naar ervaringen en eerder opgedane informatie? T/F staat voor beslissingen op basis van logica (Thinking) of op basis van gevoelens (Feeling) en J/P voor een planmatige en geordende manier van werken en beoordelen (judging) of juist meer flexibel en spontane manier van werken (Perceiving). Zo kunnen uiteindelijk zestien verschillende types worden onderscheiden. Van een analist/operator tot een promotor/ uitvoerder.
 
En wat voor type is Tamara zelf? Ze moet lachen. ‘Uit de test kwam dat ik meer introvert dan extrovert ben. Maar in de loop van de tijd heb ik wel geleerd om extroverter te zijn dan ik van nature ben. Wat dat betreft heb ik geleerd mij aan te passen. Ook vind ik het wel grappig dat ik in de test op dezelfde typecodering uit ben gekomen als de vorige secretaris van onze raad, namelijk “ISFJ”. Dat staat voor beschermer en ondersteuner, iemand die vooral informeert en helpt. Dus wat dat betreft, lijkt deze bestuursfunctie wel bij mij te passen.’
 
Kritische blik
Toch blijft ze ook kritisch over de gevolgde cursus. ‘Je kunt zo’n type indicator wel gebruiken, maar je moet je er natuurlijk niet volledig door laten leiden. Zo kon ik mij in de eerste test totaal niet duiden - was ik nu introvert of extrovert of beide - en twijfelde ik ook over het beantwoorden van de gestelde vragen. En ik was niet de enige. Pas in de vervolgtraining kwam daar meer duidelijkheid over. Het blijft wat dat betreft slechts een van de vele methodes om meer aan teambuilding te doen. Als je het op die manier bekijkt, kun je er wat mee.’
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger