Raadslid

Werkgroep Handhaving NOG en uitvoering Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SWZ

18 juni 2014

Geen thema

In gezamenlijk overleg tussen de voorzitters van de cliëntenraden Noord, Overijssel en Gelderland-Noord en Gelderland Midden en Zuid (NOG) is begin dit jaar besloten een Werkgroep Handhaving NOG in het leven te roepen. 

Handhaving is namelijk een belangrijk overkoepelend thema voor de komende jaren. Er zitten vanuit de drie cliëntenraden twee vertegenwoordigers in de Werkgroep Handhaving NOG.

Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SWZ
Op 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SWZ in werking getreden. Om de cliëntengevolgen van de uitvoering van deze wet goed te kunnen beoordelen, gaat de Werkgroep Handhaving NOG (WG H NOG) onderzoek doen naar de uitvoering ervan en rapporteert zij daarover aan UWV. Het overkoepelende doel van de WG HH NOG is “voorkomen dat goedwillende klanten onnodig en/of onterecht met (de gevolgen van) handhaving te maken krijgen“. 
 
Signaleringen over toepassing wet
Om goed onderzoek te kunnen doen, ontvangt de Werkgroep graag van cliënten en van belangenorganisaties ervaringen met of signaleringen over de dienstverlening vanuit Handhaving UWV. Maar ook informatie over de impact en gevolgen van de toepassing van de aangescherpte handhavingsregels en de forse sancties en boetes die worden opgelegd (100% terugbetaling plus 100% boete). Met de ontvangen signaleringen kan de Werkgroep met een rapportage aan UWV aanbevelingen doen om de uitvoering van deze wet te verbeteren. 
 
Signaalverzameling
Om de betreffende klanten te bereiken en de klantsignaleringen op een handige manier op te halen,  plaatsen de 3 cliëntenraden NOG op de eigen “raadspage” een oproep. Bezoekende klanten kunnen dan op een laagdrempelige manier hun ervaringen signaleringen en in een hiervoor ontworpen vragenformulier met de raden delen. De tekst en het vragenformulier vindt u hier

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger