Raadslid

Een positieve terugblik op een hernieuwd voorzittersoverleg UWV-Cliëntenraden

18 maart 2015

Geen thema

Een positieve terugblik op een hernieuwd voorzittersoverleg UWV-Cliëntenraden
Op 29 januari 2015 zijn in Amersfoort 10 voorzitters van de UWV-Cliëntenraden bijeen geweest. Helaas konden niet alle voorzitters aanwezig zijn. Het was lang geleden dat een dergelijk overleg had plaatsgevonden. Immers, een eerdere overlegcyclus werd destijds om moverende redenen stopgezet. Vanuit landelijke communicatiecommissies werd voorgesteld het voorzittersoverleg opnieuw vorm en inhoud te geven.
De agenda voor dit overleg werd door de voorzitters samengesteld, op basis van door hen aangeleverde gespreksonderwerpen. Nadat het overleg was geopend, werd door Nico de Boer kort teruggeblikt op de geschiedenis van het voorzittersoverleg. Snel werd hierna de weg naar de toekomst ingeslagen.
 
Iedereen was groot voorstander was van een hernieuwd voorzittersoverleg. Een overleg op basis van gelijkwaardigheid, echte en constructieve samenwerking en verbinding, interesse en ondersteuning in en naar elkaar.  Duidelijk werd dat juist de voorzitters (samen met hun dagelijkse bestuur) in de positie verkeren een positieve en sturende invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen de diverse raden en de samenwerking van het collectief.
 
Het besef was aanwezig dat we als 12 verschillende en geografische cliëntenraden op zich effectief kunnen zijn maar deze effectiviteit zeker kan worden vergroot door verdergaande samenwerking, een goede communicatie en de bereidheid eigen belangen ondergeschikt te maken aan die van het collectief en gezamenlijke belangen. Kortom, één cliëntenparticipatie als vertegenwoordiging van al die honderdduizenden cliënten van het UWV, verdeeld over 12 geografisch verschillende raden.
 
Er werd met elkaar gesproken over zaken als samenwerking, scholing, communicatie, het delen van kennis en ervaring en het nakomen van afspraken. Ook werd gesproken over onderwerpen als de werving en selectie van raadsleden, het activerings-vraagstuk van raadsleden, het omgaan met de pers. Tot slot was er ook ruimte voor het bespreekbaar maken van zaken die soms niet helemaal goed gaan, die (persoonlijk) moeite kosten. Ook dit laatste is een belangrijk onderdeel van het voorzittersoverleg. Je kwetsbaar op kunnen en willen stellen en zeker niet onbelangrijk: “geholpen kunnen en willen worden door je collega voorzitters”.  
 
Een aantal onderwerpen zullen als vaste agendapunten blijven terugkeren, zoals het
bewaken van het nakomen van gemaakte afspraken, de kennisagenda, externe profilering en  de ontwikkelingen n.a.v. de Participatiewet. De uit de vergaderingen voortkomende afsprakenlijsten zullen op de website worden geplaatst. 
 
Terugkijkend kan gesteld worden dat het een zeer vruchtbare dag was, niet alleen voor de voorzitters maar ook voor Nico de Boer, die zeer aangenaam verrast was door de zeer positieve benadering van zaken door de voorzitters en de door hen uitgesproken bereidheid ook echt te willen investeren in dit nieuwe voorzittersoverleg.
 
Om de binnen het voorzittersoverleg aanwezige energie en effectiviteit ruimte te geven, is nu besloten om al in de maand april van dit jaar weer een voorzittersoverleg te laten plaatsvinden. In het kader van openheid en transparantie zullen wij u ook hierover weer nader berichten.    
 
 
Marius Voerman,                                                      Wim Verhaak,
Voorzitter CR Rotterdam Rijnmond                          Voorzitter CR Utrecht & Flevoland 
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger