Raadslid

Jaarverslag Cliëntenraad Noord 2016

15 maart 2017
  • Cliëntenparticipatie
Jaarverslag Cliëntenraad Noord 2016

Ondanks dat Cliëntenraad Noord in 2016 nogal wat uittredende ervaren raadsleden had, hebben zij een jaarverslag gemaakt met een blik op drie behaalde resultaten. 

Samen met managers en medewerkers van UWV heeft Cliëntenraad Noord een bijdrage geleverd aan het goed houden en waar mogelijk verbeteren van de uitvoeringsdienstverlening. Eind 2015 hebben ze in het jaarplan 2016 de belangrijkste doelen en speerpunten benoemd, waar ze in 2016 graag minimaal twee resultaten op wilden boeken. In dit jaarverslag blikken ze terug op drie resultaten.  

Hoorzitting

Klanten die bezwaar aantekenen hebben recht op een hoorzitting. Veel klanten weten echter niet wat zij van een hoorzitting kunnen verwachten. Om een beter beeld te schetsen van wat klanten kunnen verwachten, is in 2016 op advies en in samenwerking met de Cliëntenraad Noord een informatiefilm over de hoorzitting ontwikkeld. 

Effect twee betaalmomenten en vier wekenloon op uitkering WW

Van een vakbondsconsulent uit Leeuwarden kreeg de Cliëntenraad Noord het signaal dat uitkeringsgerechtigden met een WW, die gedeeltelijk werken en vier wekenloon ontvangen, in de maand december 2016 twee salarisbetalingen krijgen. Vraag was toen of deze mensen zich dat realiseren. De Cliëntenraad Noord heeft daarom de informatie over de voorhanden informatie op website van UWV beoordeeld. 

Nieuwe opzet speeddates na onderzoek cliëntenraad Noord

De Cliëntenraad Noord stond met afvaardiging en stand op het speeddateevenement in Leeuwarden en deed onderzoek naar de klantbeleving. In samenwerking met management en organisator van de speeddate zijn enkele onderzoeksvragen opgesteld en vervolgens via een vragenlijst aan de bezoekers voorgelegd. De raad kreeg 192 ingevulde vragenlijsten terug. Aan de hand van de antwoorden uit de enquête schreef de Cliëntenraad Noord een advies.  

  • Het hele jaarverslag van de cliëntenraad Noord is hier te downloaden.
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger