Raadslid

Kamerleden op bezoek bij Werkpleinen in Groot-Amsterdam

10 november 2009

Geen thema

Kamerleden op bezoek bij Werkpleinen in Groot-Amsterdam
UWV Werkbedrijf werkt samen met de sociale diensten op de werkpleinen. Op deze pleinen worden uitkeringen aangevraagd en ondersteunen werkcoaches je op de weg terug naar de arbeidsmarkt. De Kamerleden Vermeij en Van Gent kwamen een dagje kijken.
Roos Vermeij (PvdA) en Ineke van Gent (GroenLinks) waren daar op uitnodiging van de cliëntenraden.

De reis ging naar twee werkpleinen, die inhoudelijk nogal van elkaar verschilden. Het werkplein in Amstelveen heeft zeer weinig te maken met jeugdwerkloosheid en veel van de ingeschrevenen zijn hoogopgeleid. Het werkplein enkele kilometers verder, in Amsterdam-West, kent juist een hele hoge jeugdwerkloosheid en na de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is de sociale dienst in West de grootste van Nederland.
Dat betekent dat deze dienst ook met hele andere zaken te kampen heeft. Een van de andere zaken is bijvoorbeeld de ondersteuning die wordt gegeven aan het Kabinetsplan “krachtwijken”.

Zo is er minder tijd om cliëntenparticipatie goed op poten te zetten. “Per medewerker moeten we soms 140 mensen helpen. Dat is echt veel. We denken dat cliëntenparticipatie op de werkpleinen een zeer positief effect kan hebben, maar we komen er gewoonweg niet aan toe. Bovendien willen we gelijk lopen met de andere werkpleinen in Amsterdam en is cliëntenparticipatie op de werkpleinen een initiatief van de UWV-raden, maar wel gezamenlijk met de DWI-raden,” zegt Ton Druijf.

In Amstelveen daarentegen komt cliëntenparticipatie meer van de grond. Een klankbordgroep is ingesteld en mag gevraagd en ongevraagd advies geven over alles wat er op de werkpleinen gebeurt en wat de klanten aangaat. Dit is vastgelegd in een convenant. De Kamerleden vragen zich wel af of dit niet beter georganiseerd moet worden. “Als het goed gaat is er natuurlijk niets aan de hand, maar als je een verschil van mening hebt, moet de cliëntenparticipatie misschien toch beter vastgelegd worden. Dan moet cliëntenparticipatie misschien ook meer aan rechten gebonden zijn,” zegt Roos Vermeij.

Deze overwegingen namen de Kamerleden mee richting hun debatten in Den Haag. “Dit soort werkbezoeken zijn nuttig om te zien hoe de werkpleinen in de praktijk werken en wat voor problemen er op de werkvloer spelen. Dat hoor je anders echt niet. En het is ook erg goed dat de cliëntenraadsleden aanwezig zijn. Zij zijn enthousiast om cliëntenparticipatie een succes te maken op de werkpleinen,” zegt Ineke van Gent. 
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger