Raadslid

Aantal werkzoekenden stijgt licht in juli

21 augustus 2009

Geen thema

Aantal werkzoekenden stijgt licht in juli
Het aantal niet-werkende werkzoekenden, ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, is in juli met 1,6% gestegen tot 485.000. De stijging komt grotendeels dooreen toename van het aantal werkzoekenden in de techniek en de administratieve en commerciële beroepen.
Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in juli fors toe en bedraagt nu 259.000. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een sterke toename van het aantal nieuwe WW-uitkeringen, waaronder die voor deeltijd WW.

Meer jongeren op zoek naar werk
Onder jongeren tot 25 jaar steeg het aantal werkzoekenden met bijna 1.000 (+2,4%) ten opzichte van juni. Gezien het aantal schoolverlaters dat de arbeidsmarkt in deze periode betreedt, is dit een beperkte stijging. Het aantal werkzoekenden nam relatief het sterkst toe in de leeftijdsgroep 25-34 jaar. Onder 45-plussers was de toename net als in voorgaande maanden gering. Juli telt 10.000 werkzoekende 45-plussers meer dan een jaar geleden. Het aantal werkzoekenden jonger dan 45 jaar steeg in dezelfde periode met bijna 55.000.

Lichte daling onder transportpersoneel
Het aantal werkzoekenden met een technisch beroep steeg in juli met 3.600. De toename in de administratieve en commerciële beroepen bedroeg 3.500. Onder werkzoekend transportpersoneel was net als vorige maand sprake van een lichte daling (-250). Ook in de lagere agrarische, verzorgende en beveiligingsberoepen daalde het aantal werkzoekenden licht.

Sterke toename aantal WW-uitkeringen
Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in juli met ruim 20.000 (+8,5%) toe tot 259.000. De stijging wordt onder meer veroorzaakt door een sterke toename (+20%) van het aantal nieuwe WW-uitkeringen, waaronder die voor deeltijd WW. Werknemers met een deeltijd WW-uitkering hoeven zich niet in te schrijven als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf. De sterke stijging van het aantal WW-uitkeringen is derhalve niet terug te zien in het cijfer van de niet-werkende werkzoekenden.

Er werden in juli 31.000 WW-uitkeringen beëindigd, ruim 20 procent meer dan in de voorgaande maand. In 43 procent van de gevallen werd de uitkering beëindigd doordat mensen werk vonden. Voor 39 procent gold dat de maximale uitkeringsduur was bereikt. Het aantal werkloosheidsuitkeringen dat afliep vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur steeg in juli sterk ten opzichte van de maand juni.

Vacatures en ontslag
Tot en met juli dit jaar dienden werkgevers 148.000 vacatures in bij UWV WERKbedrijf, een daling van 19 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2008. Werkgevers dienden 36.000 ontslagaanvragen in bij het WERKbedrijf, bijna tweeënhalf keer zoveel als in de vergelijkbare periode in 2008. UWV WERKbedrijf verleende in dezelfde periode bijna 21.000 ontslagvergunningen, ruim twee maal zoveel als in 2008.
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger