Raadslid

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

17 juli 2017
  • Cliëntenparticipatie
Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

De Cliëntenraad Den Haag & Leiden (DHL) kreeg in 2016 veel nieuwe raadsleden. Om duidelijke afspraken te maken over de rolverdeling binnen de raad, besloten de raadsleden functieprofielen op te stellen.

'Zo weet iedereen voortaan duidelijk wat zijn of haar taken zijn', vertelt Linda van der Zwart, lid van de Cliëntenraad DHL. ‘De samenstelling van onze raad veranderde heel plots door de nieuwe aanwas. Daardoor wisten onze leden niet meer precies voor welke taken ze verantwoordelijk waren. Op een gegeven moment vergaderden we meer daarover, dan over de problemen van cliënten.’ Bittere noodzaak dus, die functieprofielen. Maar hoe werd hier precies invulling aan gegeven?

Toegewezen taken
Volgens Van der Zwart beschrijven de profielen het takenpakket van een bepaalde functie. Zo stelde de raad onder andere functieprofielen op voor de voorzitter, de secretaris, een gewoon raadslid en de verschillende commissies. Van der Zwart: ‘Aan elke functie koppelden we specifieke taken en eigenschappen. Een voorzitter is bijvoorbeeld objectief en kan goed communiceren en delegeren. Van een secretaris wordt verwacht dat hij of zij notuleert. En een gewoon raadslid doet actief mee en komt voorbereid naar een vergadering.’

Lid zijn van de UWV Cliëntenraad is dus vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Van alle leden wordt een bepaalde inzet verwacht. De profielen dragen zo bij aan de professionalisering van de raad. ‘We kunnen ons nu volledig buigen over de zorgen van de cliënt. Iedereen weet nu precies zijn of haar taak binnen het team. En dat komt absoluut door de functieprofielen.’

Komend jaar
In 2017 wil de Cliëntenraad DHL nog vakkundiger werken. De raadsleden gaan daarom aan de slag met verschillende leertrajecten. ‘De impact van de functieprofielen smaakt naar meer. Door nog verder te professionaliseren hopen we als raad nog beter te functioneren. We beginnen in 2017 daarom aan verschillende communicatie- en digivaardigheidscursussen’, zegt Van der Zwart.

Kortom, waar 2016 het ledenbestand in de war schopte, staat er in 2017 een standvastige Cliëntenraad. Op de vraag of Van der Zwart klaar is voor 2017, antwoordt ze dan ook energiek: ‘We hebben er zin in! Iedereen weet zijn taak en we staan klaar voor de cliënten van UWV!’ 

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger