Raadslid

Beweging in dossier ‘Belkosten’

29 november 2017
  • Cliëntenparticipatie
Beweging in dossier ‘Belkosten’

UWV wil het dossier ‘Belkosten’ op korte termijn definitief van tafel. Er is een besluit in de maak, dat eerst wordt voorgelegd aan de Cliëntenraad. CR-lid Henk Veerman: ‘Dit is participatie ten voeten uit!’

Nog steeds kan het gebeuren dat je voor veel te hoge kosten belt met UWV. Bijvoorbeeld als je provider daar hoge tarieven voor berekent. Of als je wordt doorverbonden door een malafide doorverbinder. De Cliëntenraad (CR) en individuele cliënten spreken UWV hier al jaren op aan. Consumentenprogramma’s en -organisaties besteedden er herhaaldelijk aandacht aan.

Aangepakt
Tot nog toe stelde UWV zich op het standpunt dat het een normaal 0900-nummer hanteert, waarop nu eenmaal normale tarieven van toepassing zijn: starttarief 4,5 cent en daarna 4 cent per minuut, plus ‘gebruikelijke belkosten’. Daarnaast is UWV Klantcommunicatie heel actief in het waarschuwen voor extra kosten.  

CR-lid Henk Veerman: ‘Die “gebruikelijke belkosten” worden nu aangepakt door de Autoriteit Consumentenmarkt (ACM). Die stelt: als je geen dienst levert, mag je er ook niets voor vragen. We zijn heel blij dat dit nu gebeurt. Wij hebben daar als CR ook echt een bijdrage in gehad. Maar nog steeds kun je tegen extra kosten aanlopen.’

Participatie
UWV wil het onderwerp ‘belkosten’ binnen enkele maanden van tafel hebben. Onder verantwoordelijkheid van Klant en Service en de Raad van Bestuur van UWV heeft onderzoek plaatsgevonden. 

Henk: ‘Zij hebben alle mogelijkheden geïnventariseerd, een afweging gemaakt en daaruit is een voorgenomen besluit gevolgd. Dat komt eind november binnen bij de Cliëntenraad met het verzoek om advies. Wij reageren daar in december op. Begin 2018 moet dan duidelijk zijn wat UWV gaat doen. Ik ben er trots op dat dit gebeurt. Dit is ten voeten uit waar participatie over gaat.’

Wat verwacht de CR van het voorgenomen besluit?
Henk: ‘Wij verwachten een duidelijke afweging. Wat ons betreft is het verhaal heel simpel: als je met UWV belt, moeten er op geen enkele manier extra kosten zijn.’

 

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger