Raadslid

Landelijke Cliëntenraad – ‘meer lobbyclub dan adviesraad’

6 april 2018
  • Congres
Landelijke Cliëntenraad – ‘meer lobbyclub dan adviesraad’

Je hebt de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Maar ook de Centrale Cliëntenraad (CC). Wat is nu eigenlijk het verschil? In de aanloop naar het LCR-congres op 12 april legt Rens van Waardenberg uit waarin de LCR verschilt van de CC.   

‘Worden er wetten en regels over werk en inkomen gemaakt, dan is het belangrijk dat daarbij de stem van cliënten wordt gehoord. Dat recht op medezeggenschap is wettelijk vastgelegd. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) verzorgt die medezeggenschap. Deze LCR is het overlegorgaan voor landelijke cliëntenorganisaties en cliëntenraden. Drie leden van onze Centrale Cliëntenraad zitten in de LCR’, legt Rens van Waardenberg uit – hij is een van die drie leden.

Praktijk
Rens: ‘In het cliëntenraadswerk voor UWV probeer je de uitvoeringsinstantie te beïnvloeden. In de LCR ben je meer bezig met beïnvloeding van de politiek. Je bent meer lobbyclub dan adviesraad. Dat betekent dat er actuele, politiek geladen kwesties op de agenda kunnen staan, zoals de schuldenproblematiek of de Wajong-korting bij mensen die nog zouden kunnen werken.’   

Invloed
De LCR zit een of twee keer per jaar aan tafel met de staatssecretaris van SZW, en onderhoudt contact met onder meer de Nationale Ombudsman. Andere werkzaamheden zijn het schrijven van brieven en opiniestukken. Rens: ‘Het is goed en belangrijk werk omdat je op deze manier uit naam van de cliënten invloed uitoefent op de politiek.’

Meer weten over de LCR? Op 12 april vindt het jaarlijkse congres van de Landelijke Cliëntenraad plaats.

 

 

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger