Raadslid

Tegengestelde verwachtingen zorgen voor een spanningsveld 

19 juni 2018
  • Cliëntenparticipatie
  • Klant & Service
Tegengestelde verwachtingen zorgen voor een spanningsveld 

UWV-artsen beoordelen mogelijkheden, cliënten ervaren belemmeringen. Cliëntenraad Noord vraagt aandacht voor dit spanningsveld.

 

Voor sommige cliënten staat er veel op het spel bij een keuring door een verzekeringsarts: ‘Krijg ik wel of geen uitkering? En hoe hoog is die uitkering dan?’ Hein Schukken, raadslid bij Cliëntenraad Noord, zegt: ‘De cliënt heeft een bepaalde verwachting over de toekomst, dit staat soms haaks op de uitkomsten van de medische beoordeling.’

Sommige cliënten ervaren belemmeringen

De Cliëntenraad Noord schreef op basis van cliëntsignalen een verbeterbrief, met de titel Wegingsmethode Arbeids-MO-gelijkheden versus klantbeleving Arbeids-ON-mogelijkheden. In de brief werd aangekaart dat sommige cliënten op basis van hun klachten allerlei belemmeringen ervaren, die in hun beleving betaalde arbeid in de weg staan. Bij de medische beoordeling wordt juist gekeken of er nog arbeidsvermogen is en in welke mate dit het geval is.

Verzekeringsartsen zijn zich bewust van het spanningsveld

UWV bood ruimte voor enkele gesprekken over dit spanningsveld. Op maandag 28 mei 2018, gingen drie raadsleden en drie verzekeringsartsen met elkaar in gesprek. De vraag was of de verzekeringsartsen het spanningsveld herkennen en hoe zij er in het gesprek met de cliënt mee omgaan. Hein: ‘Verzekeringsartsen realiseren zich dat het spanningsveld bestaat. En ook dat dit zich in verschillende gradaties voordoet. De verzekeringsartsen, die wij gesproken hebben, gaan daar goed mee om.’

Mogelijkheden versus onmogelijkheden

Waar de cliënt zijn of haar situatie beredeneert vanuit onmogelijkheden, kijkt de verzekeringsarts juist naar wat er wel nog kan. ‘Het kan voor de cliënt tegenvallen, dat de arts bekijkt wat er nog mogelijk is ondanks de beperkingen door ziekte. Vooral als hij of zij zelf had gedacht door de beperkingen niet meer te kunnen werken.’

Bereid je als cliënt goed voor

Cliënten kunnen zelf ook veel doen om het gesprek goed te laten verlopen. Door zich goed voor te bereiden op het gesprek dat gaat komen, door kennis te nemen van de informatiefilms op de site van UWV, door iemand mee te nemen naar de gesprekken met de verzekeringsarts en met de arbeidsdeskundige. Dit is ook het advies van de Cliëntenraad aan cliënten. ‘Samen hoor je meer.' 

Medisch onderzoeksverslag

Als iemand zich tijdens het gesprek onvoldoende gehoord voelt, kan de cliënt dit tijdens het gesprek aangeven. Als de cliënt in de rapportage zijn of haar inbreng in het gesprek mist (bijvoorbeeld over klachten en belemmeringen), kan hij of zij het medisch onderzoeksverslag opvragen bij UWV.

Bespreek het spanningsveld, dat schept duidelijkheid

Hein: ‘Heldere communicatie is essentieel. Artsen en arbeidsdeskundigen kunnen het spanningsveld voor een groot deel zelf wegnemen. Breng dat spanningsveld ter sprake, dat is de kern van ons advies.’ Bewustwording van verschillende – en soms tegenstrijdige – verwachtingen en belangen is voor zowel de arts als de cliënt belangrijk. Cliënten ervaren immers klachten en belemmeringen, UWV-artsen beoordelen mogelijkheden. Bespreek dit spanningsveld, dat schept duidelijkheid.’

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger