Raadslid

Edith Punt kijkt terug op mooie ervaringen en successen

6 november 2018
  • Cliëntenparticipatie
Edith Punt kijkt terug op mooie ervaringen en successen

Op dinsdag 25 september was mijn laatste CR DHL vergadering. Elf maanden heb ik als afgevaardigde van de VCP een zetel mogen bekleden.

Mijn opvolger, Hans Kleinrensink, zat ook al aan tafel. Door de ‘snuffelstage’ die onze raad biedt, was het al zijn tweede vergadering. Hans had ook de dag ervoor al aan het jaarcongres deelgenomen. Het was goed om te merken hoe hij al deel van de raad uitmaakt en van actuele onderwerpen op de hoogte is. De dynamiek van de raad is het afgelopen jaar enorm toegenomen en er wordt doelgericht vergaderd, taken worden verdeeld en acties worden teruggekoppeld.

In december 2017 kreeg ik de kans om aan te sluiten bij de commissie die het landelijke congres organiseerde. Ik heb daar met heel veel plezier aan deelgenomen. Dat was ook de reden dat ik, alhoewel ik in juni al mijn nieuwe baan startte, tot na het congres lid gebleven ben van de raad. Het was inspirerend om met een gemêleerde groep te werken aan de invulling van een toekomstgericht thema voor de landelijke congresdag. Ik was ook best een beetje trots dat al tijdens het congres de geluiden van de deelnemers zo positief waren. Dat hebben we mooi gefikst!

Ik heb veel geleerd van mijn deelname aan de raad; over UWV, over de wetgeving en de vraagstukken in de uitvoering. Het bezoek aan het UWV-callcenter in Goes was een enorme eyeopener; ik vertel mensen regelmatig over de professionaliteit van die organisatie en de integriteit waarmee vragen afgehandeld worden. Mijn beeld van UWV als uitvoerende organisatie is positief veranderd. Men investeert enorm in klanttevredenheid en krijgt naar mijn mening vaak de schuld van zaken die niet de verantwoordelijkheid van UWV zijn. Ook dat licht ik regelmatig in gesprekken toe; ambassadeur zal ik blijven!

"Ik heb veel geleerd van mijn deelname aan de raad"

De aandacht vanuit UWV voor de aangedragen observaties en suggesties door de raad, is oprecht en leidt tot verbeteringen. Ik heb gezien hoe de raad een ontwikkeling doormaakt om autonomer te worden. En hoe er meer initiatief genomen werd om zichtbaarder te zijn voor cliënten. UWV faciliteert de professionalisering van de raad en moedigt de raden aan om een positie te kiezen die ons tot hun volwaardige gesprekspartner maakt. Ik heb er alle vertrouwen in dat die ontwikkeling een versnelling zal gaan beleven en dat de raden met de UWV-organisatie tot een eigentijdse invulling van participatie zullen komen. 

Tijdens het congres gonsde een nieuw elan rond. Achterdocht heeft plaatsgemaakt voor wederzijds vertrouwen en – ondanks soms verschillende belangen – gedeelde doelen. Ik heb ervaren dat de adviseurs hier een belangrijke rol in spelen; hun neutrale opstelling en eindeloze geduld om steeds weer standpunten en verantwoordelijkheden van UWV toe te lichten en de kritiek te incasseren, bewonder ik. Hun betrokkenheid is enorm en ze zijn in staat om ook in netelige situaties begrip te blijven tonen en zich in te leven in het perspectief van de raadsleden. Ik denk dat hun inzet een belangrijke factor is geweest in de verbetering van de relatie en het toegenomen vertrouwen tussen UWV en de cliëntenraden. Hun professionaliteit heeft volgens mij veel bijgedragen aan het huidige niveau van transparantie en samenwerking.

Ik kijk terug op mooie ervaringen en successen. Dank aan mijn mederaadsleden voor de samenwerking en dialoog. Dank aan UWV voor de opleidingen; het bedrijfsbezoek, het vertrouwen in mijn bijdragen aan de commissies en de raad. Dank aan de adviseurs voor de collegiale samenwerking. Ik wens jullie heel veel succes in het verder uitbouwen van de raad en cliëntenparticipatie.

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger