Raadslid

Kerst: een moment voor reflectie

20 december 2018

Geen thema

Kerst: een moment voor reflectie

Het is altijd goed om, zo vlak voor de kerstdagen en de jaarwisseling, terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Wat heeft het oude jaar ons gebracht en wat heeft 2019 voor ons in petto?

Een verdwenen advies

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar zie ik een aantal zaken waar we trots op mogen zijn. Allereerst is er een onderwerp van de adviezenlijst verdwenen, dat er wel wat jaren op heeft gestaan. Ik heb het natuurlijk over de kwestie van de belkosten en de beslissing van UWV om over te gaan van een 0900-nummer naar een 088-nummer.

Mede door de vasthoudendheid van de cliëntenraden is dit uiteindelijk toch gerealiseerd. Er verscheen zelfs een ingezonden brief over dit onderwerp in het Nederlands Dagblad, waarin het initiatief een voorbeeld wordt genoemd voor andere organisaties. Een mooi resultaat van de cliëntenraden, bereikt voor de cliënten van UWV.

Klaar voor de toekomst

Daarnaast mag het onderzoek van Rosa Alferink niet onvermeld blijven. Alle cliëntenraden zijn bij dit onderzoek betrokken bevraagd. Het onderzoek had twee hoofdvragen:

  • Is de huidige vormgeving van cliëntenparticipatie wel toekomstbestendig?
  • Hoe is de bekendheid van cliëntenparticipatie bij onze cliënten?

We hebben een goede respons gehad op het onderzoek en daar zijn we zeer content mee. Met de resultaten komen Rosa en ik begin 2019 opnieuw bij u langs, om deze te bespreken en toe te lichten. Daarnaast horen we natuurlijk graag of u nog goede ideeën of suggesties heeft om cliëntenparticipatie verder te optimaliseren.

Een goede start

Daarnaast wil ik aandacht vragen voor de nieuwe raad Gelderland Midden Zuid, die vanaf 1 december actief is. Er is veel aandacht aan besteed om een goede start te maken, met hulp van een onafhankelijke voorzitter. Het resultaat mag er zijn: een voltallige raad gaat er met veel enthousiasme tegenaan. 

Verder moet ik natuurlijk het congres vermelden dat in september plaatsvond, met als thema ‘15 jaar cliëntenparticipatie vroeger, nu en de komende 5 jaar’. Ik heb daar veel plezier aan beleefd en - gezien de reacties die we hebben gekregen - velen van u ook.

Komend jaar

Wat staat ons allemaal te wachten in 2019?. Allereerst volgen natuurlijk de resultaten van het onderzoek naar toekomstbestendige cliëntenparticipatie. Welke stappen kunnen we zetten om cliëntenparticipatie nog meer te optimaliseren? Daar hebben we u hard bij nodig, dus daar zullen we nog de nodige gesprekken met elkaar over voeren.

En natuurlijk volgt komend jaar mijn afscheid. Het lijkt nog ver weg, maar per 18 april 2019 is het zover. Dan zal ik UWV verlaten en de afdeling cliëntenparticipatie overdragen aan mijn opvolg(st)er. We zijn op dit moment volop bezig om deze aan te trekken. Waarschijnlijk wordt hier begin 2019 een beslissing over genomen. We houden u uiteraard op de hoogte.

Een hoger niveau

Namens de collega’s van het team Cliëntenparticipatie, maar ook namens alle collega’s van UWV, dank ik u hartelijk voor uw bijdrage en inbreng in het afgelopen jaar, om de dienstverlening van UWV op een hoger niveau te brengen. We hebben daar stappen in gezet, maar we zijn er nog lang niet, dus op naar het nieuwe jaar! Als dank heeft u het kerstpakket inmiddels mogen ontvangen.

Heel fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling.

Nico de Boer

Manager Cliëntenparticipatie

 

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger