Raadslid

Wat doet de UWV-adviseur cliëntenparticipatie?

2 januari 2019
  • Cliëntenparticipatie
Wat doet de UWV-adviseur cliëntenparticipatie?

Bij elke cliëntenraad zit een adviseur van UWV. Wat is de rol van de adviseurs en waarom zijn zij aanwezig? Peter Raijmann beantwoorde hierover een aantal vragen.

Peter Raijmann is 30 jaar werkzaam bij UWV. Sinds 2009 werkt hij op de afdeling cliëntenparticipatie en werkt hij met de cliëntenraden.

Wat doet de afdeling cliëntenparticipatie van UWV?

‘De afdeling cliëntenparticipatie bestaat uit tien personen. Samen zorgen we dat cliëntenparticipatie binnen UWV wordt vormgegeven. We willen graag weten wat cliënten vinden van onze dienstverlening. Cliëntenparticipatie wordt binnen UWV ook steeds belangrijker gevonden. Op onze afdeling hebben wij allemaal verschillende taken: naast allerlei administratieve taken, zoals facilitering, coördinatie cliëntenparticipatie, budgetbeheer en ledenadministratie, worden er door ons ook landelijk bijeenkomsten georganiseerd. De adviseurs hebben verschillende aandachtsgebieden. Mijn aandachtsgebied ligt vooral bij het organiseren van scholing voor onder andere de voorzitters en raadssecretarissen. Ook organiseer ik de Summer School, scholingsdagen en onderhoud ik het contact met ons scholingsbureau RadarVertige.’

Wat is de rol van de adviseurs in de cliëntenraden?

‘Aan elke districtsraad is een adviseur vanuit UWV verbonden. Wij werken als intermediairs tussen UWV en de cliëntenraden waarbij alle contacten met UWV via de adviseur verlopen. Onze rol is meerledig. Ten eerste ondersteunen we de raadsleden. We zijn klankbord voor de voorzitter, raadssecretaris en andere leden. Ook faciliteren en adviseren we de raden over allerlei onderwerpen. Voor mij is het belangrijk dat raadsleden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen en daar help ik dan ook graag bij.’

Welke rol speelt de adviseur in de scholing van raadsleden?

‘Iedere raad heeft in principe twee scholingsdagen per jaar. Wij vragen waar de raadsleden behoefte aan hebben en gaan vervolgens in gesprek met de trainer van het scholingsbureau. Dit kan per raad anders zijn afgesproken. Ik vind zelf dat de adviseur een belangrijke coördinerende rol heeft in dit proces. Het gaat er niet om wat ik denk dat belangrijk is voor de raad maar waar de raad behoefte aan heeft. Mijn ervaring tot nu toe is dat er voor elke scholingsdag weer een mooi programma wordt opgesteld.’

Hoe is de samenwerking tussen de cliëntenraden en UWV?

‘De cliëntenraden nemen een onafhankelijke positie in. In principe worden de raadsleden voorgedragen door hun achterban of de raad zelf. UWV benoemt vervolgens de raadsleden. De cliëntenraden kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. Ongevraagd advies komt vanuit de cliëntenraden zelf. Dit gaat vaak over signalen die via allerlei kanalen bij de cliëntenraad binnen komen of dingen waar raadsleden zelf tegenaan lopen. Ook dit ongevraagde advies wordt door UWV erg gewaardeerd. Inmiddels doet UWV steeds vaker een beroep op de cliëntenraden met de vraag om mee te denken over de dienstverlening. Wij denken dat we het goed doen maar hoe denken cliënten hierover? Uiteindelijk willen we de dienstverlening op hoger niveau krijgen en de klanttevredenheid vergroten. Cliëntenraden kunnen daar een belangrijke bijdragen aan leveren. De cliëntenraden worden vooral ook in de districten door UWV steeds vaker betrokken. Vanaf het moment dat ik ben begonnen bij de afdeling cliëntenparticipatie in 2009 gaat het steeds beter. We hebben flinke stappen gemaakt de afgelopen jaren. Daar ben ik erg trots op.’

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger