Raadslid

In gesprek met het Werkbedrijf Almere in 2018: de resultaten

13 juni 2019
  • Cliëntenparticipatie
  • WERKbedrijf
In gesprek met het Werkbedrijf Almere in 2018: de resultaten

De UWV Cliëntenraad Utrecht & Flevoland houdt gesprekken met uitkeringsgerechtigden op het Werkbedrijf Almere. Wat heeft de raad hiervan geleerd? Raadslid Jeannet van Houwelingen deelt namens de raad de resultaten.

De leden van de UWV Cliëntenraad Utrecht & Flevoland hebben gezamenlijk vragen geformuleerd die ze tijdens de inloopspreekuren van het Werkbedrijf stellen aan cliënten. In 2018 hebben raadsleden op het Werkbedrijf in Almere 139 cliënten gesproken.

‘Sinds wij als cliëntenraadsleden in 2017 zijn gestart met vragenlijsten op het inloopspreekuur van het Werkbedrijf Almere, is er veel veranderd’, vertelt Jeannet. ‘Sinds medio 2018 is er een scholingsbudget voor werkzoekenden en gaan de gesprekken geregeld over opleidingen. Verder zijn er meer vacatures die besproken worden en krijgen WW-gerechtigden steeds vaker uitnodigingen voor bijeenkomsten met uitzendbureaus en werkgevers die op zoek zijn naar personeel. En er is een opvallende toename van bezoekers tijdens het inloopspreekuur (waaronder 50-plussers) die vragen hebben over werken als zelfstandige of over werkhervatting.’

Niet goed functionerend Klantencontactcentrum

In 2018 functioneerde het Klantencontactcentrum niet altijd goed, waardoor het Werkbedrijf Almere extra werd belast. UWV-cliënten vonden de wachttijden aan de telefoon te lang, de belkosten te hoog en kregen geen antwoorden op hun vragen. ‘Het belang van persoonlijk contact met een UWV-medewerker was overduidelijk. Cliënten hadden er behoefte aan om hun héle verhaal te kunnen vertellen en mensen zeiden dat ze speciaal naar het Werkbedrijf kwamen met problemen die telefonisch niet konden worden opgelost.’    

Privacy

In 2017 gaf bijna een derde van de cliënten al aan niet tevreden te zijn over de privacy. Ook in 2018 vindt bijna een kwart van de bezoekers de ontvangsthal niet geschikt voor gesprekken die gaan over persoonlijke aangelegenheden. ‘Velen zeggen in zo’n open ruimte geen privézaken te willen bespreken of zeggen hinder te hebben van andere mensen naast hen. Zo vertelde een cliënt die een gesprek naast hem opving: “Alles heeft oortjes”.’

UWV.nl en Werk.nl

Evenals in 2017 (48%) vond in 2018 bijna de helft (49%) van de gebruikers de site UWV.nl onduidelijk en onoverzichtelijk. Hierbij is de groep mensen die hulp nodig heeft van anderen om met de website te werken niet meegenomen. In 2018 is het percentage digibeten 19%.

Ook het aantal mensen met negatieve ervaringen met Werk.nl en de Werkmap is in 2018 gelijk gebleven aan 2017: 39%. ‘Het aantal mensen dat moeite heeft met de digitale dienstverlening is onverminderd hoog. Zo vertelde een man van 62 met 43 jaar werkervaring: “Ik sla dicht met internet”. Een van de cliënten die we spraken suggereerde dat UWV cliënten een cursus in het gebruik van Werk.nl aan moest bieden.’ 

Betere arbeidsmarkt voor 50-plussers in 2018

Door de aantrekkende economie is er een toenemende vraag naar personeel in 2018, waar ook 50-plussers baat bij hebben, blijkt uit de statistieken. ‘Van de 118 WW-gerechtigden die we hebben gesproken, was meer dan de helft 50-plus. 20% van deze groep had vragen over de start van een eigen bedrijf, 17% ging weer aan het werk en had daar vragen over, 8%  had een aanvullende WW en wilde meer weten over berekeningen, 5% wilde toestemming voor het volgen van een opleiding en één iemand kwam langs om te praten over een proefplaatsing.’

Uit cijfers van UWV blijkt dat er minder uitstroom naar werk van 50-plussers is dan van jongere leeftijdsgroepen. ‘Zelf zagen wij op het Werkbedrijf dat de zogenaamde ‘Exit-Workshops’, workshops die wordt gegeven ter afsluiting van de WW-periode, voor het overgrote deel door ouderen werden bezocht.’  

Nederlandse taal 

‘Een enkele keer komen we een WW-gerechtigde tegen, die iemand meeneemt naar en die voor hen het woord voert. Zij kunnen zelf geen woord Nederlands spreken. Wat in het oog springt, is dat deze cliënten in hun WW-periode geen Nederlands taalonderwijs krijgen.’

Financiën

‘Drie cliënten die wij spraken, hebben wij meteen aangemeld bij het loket “PLANgroep”, de schuldhulpverlening in Almere, dat in hetzelfde gebouw als het Werkbedrijf aanwezig is. Uit de gesprekken op het Werkbedrijf blijkt dat 17% van de geïnterviewden betalingsproblemen heeft en 3% verwacht die in de toekomst te krijgen. Bij elkaar is dat een vijfde van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden. Dit aantal is groot genoeg om aandacht aan dit onderwerp te besteden bij de aanvang van de uitkering.’

Ontevredenheid over UWV-dienstverlening

De grootste ontevredenheid is er over géén of te late ondersteuning door UWV bij de zoektocht naar betaald werk: 30% van de cliënten met een afspraak en 25% van de cliënten zonder afspraak geeft aan hier niet tevreden over te zijn. ‘Mensen komen voor ondersteuning, met name diegenen die - noodgedwongen - op zoek zijn naar ander werk en niet terug kunnen keren naar hun laatste baan. Een ziekenverzorgende met artrose in de knie vertelde: “Ik ben vanuit mijn werk “weggedaan”. UWV biedt geen hulp – ook door UWV ben ik “weggedaan”.”’

Andere redenen voor ontevredenheid zijn het uitblijven van vacatures, het ontbreken van rechtstreekse contacten met werkgevers via UWV of geen toestemming krijgen om scholing te volgen. ‘15% van de bezoekers vond dat er geen “ruimte in het gesprek” was om over gevoelens te praten. Ook willen mensen meer informatie of uitleg over een bepaald onderwerp, maar wordt men doorverwezen naar internet. “UWV moet hier meer op ingaan”, zei een van hen.’

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger