Raadslid

Hoe breng je slagkracht in de praktijk?

17 december 2019
  • Cliëntenparticipatie
  • Congres
Hoe breng je slagkracht in de praktijk?

Dit jaar draaide het congres om ervaringsdeskundigheid en slagkracht. Een inspirerend thema, maar hoe kunnen cliëntenraden er in de praktijk mee aan de slag? Yvonne van den Ende, raadslid en dagvoorzitter van het congres, vertelt.

In hoeverre hebben we mensen hiermee geraakt? Het was een belangrijke vraag voor de congrescommissie na het jaarlijkse congres van de UWV Cliëntenraden op 23 september. Yvonne: ‘Het thema “Slagkracht” geeft al aan: het zou moeten resoneren. Wij hebben het idee dat dat wel gelukt is.’

Ervaringsdeskundigheid

Hoe kan iemand zijn of haar specifieke ervaringen delen met anderen, analyseren en erop reflecteren om zo anderen te helpen? En welke rol kunnen zulke ervaringsdeskundigen spelen bij UWV? Tijdens het congres gingen de raadsleden hier met verschillende ketenpartners, zoals Inforsa en Verslavingszorg Noord Nederland,  die cliënten, die door hun verslaving of middelenmisbruik in aanraking komen met politie en Justitie begeleiden, het Werkgeversservicepunt en natuurlijk UWV, in lezingen en workshops dieper op in.

Het belang wordt gevoeld

‘De ketenpartners waren heel enthousiast om mee te werken aan het congres. Dat geeft ook aan dat het belang van ervaringsdeskundigen wordt gevoeld. Ik hoop dat er meer contacten komen tussen de verschillende ketenpartners, zodat er samenwerkingen ontstaan. En ik hoop dat de aanwezige raadsleden zich ook bewust geworden zijn van de mogelijkheid tot het inzetten van ervaringsdeskundigen.’

Contacten leggen

Dat is volgens Yvonne de eerste stap die cliëntenraadsleden kunnen zetten om ervaringsdeskundigheid meer op de kaart te zetten en de mogelijkheden ervan verder te verkennen. ‘Volgens mij kunnen we als cliëntenraden best wel initiatief nemen. We kunnen contacten leggen met ketenpartners. Dat klinkt als een open deur maar op dit moment zitten we in het stadium waar we ervaringsdeskundigheid van de grond moeten krijgen. Met die contacten leg je de basis.’

‘Van de ketenpartners kun je leren. Werken ze al met ervaringsdeskundigen? En hoe gaat dat dan? Zijn ze al iets op het spoor gekomen? Dat kunnen we terugkoppelen aan de raden en aan UWV. Het zal misschien moeilijk zijn, maar tijdens het congres hebben we een flinke mep op dit thema gegeven. We wilden mensen in beweging brengen.’

In beweging komen

Die beweging komt van verschillende kanten, weet Yvonne. Vanuit de cliënt, maar ook vanuit UWV. ‘De rol die ervaringsdeskundigen kunnen spelen moet bekender worden.’

De uiteindelijke wens van de congrescommissie is dat UWV ervaringsdeskundigen in gaat zetten. In Nijmegen is daar al een begin mee gemaakt. Daar loopt een pilot met het inzetten van ervaringsdeskundigen. ‘Daaraan zien we ook dat de rol van ervaringsdeskundigen bij UWV serieus genomen wordt. Dat geeft een enorme boost aan de ontwikkeling, zo kunnen andere ketenpartners zich er ook makkelijker aan verbinden.’

Bewustwording

Maar Yvonne realiseert zich ook dat het inzetten van ervaringsdeskundigen bij UWV geen eenvoudig proces is. ‘Het dient op de lange termijn bekeken te worden, het zal een proces van jaren zijn. Resultaat is dus niet meteen te zien. Maar zoals eerder gezegd: de eerste stap is bewustwording. Als we hier als cliëntenraden verder mee willen, dan moeten we goed nadenken over onze specifieke rol hierin. En hoe gaan we deze informatie over ervaringsdeskundigheid delen?’

In Midden- en Oost Brabant, haar eigen raad, ziet Yvonne in ieder geval al beweging. ‘Daar is nu een commissie samengesteld die zich bezighoudt met hoe een cliëntenraad een constructieve rol zou kunnen spelen in zo’n complex proces van het inzetten van ervaringsdeskundigheid.
De naam van deze commissie? ‘Slagkracht’! Nee, niet eens mijn idee! Ik hoop dat andere raden ook zulke stappen zullen zetten.’

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger