Raadslid

‘Ook in deze tijden gaat belangenbehartiging door’

25 mei 2020
  • Cliëntenparticipatie
‘Ook in deze tijden gaat belangenbehartiging door’

Door het coronavirus is het raadswerk in veel regio’s op een laag pitje komen staan. Maar nu pakken de raden de draad weer op. Zo gaat Overijssel & Gelderland-Noord van start met online overleggen. Hoe pakt deze raad dat aan?

Hoe verliep het raadswerk de afgelopen tijd? Kregen jullie nog iets van de grond?

Voorzitter Jan Taco Bosma: ‘We hebben regelmatig telefonisch contact om van elkaar te horen hoe het gaat. Maar sinds onze laatste vergadering in maart hebben we elkaar niet meer gezien. De vergaderingen in april en mei zijn door het coronavirus komen te vervallen. We hebben besloten om een aantal dingen per mail af te wikkelen, bijvoorbeeld over de landelijke werkgroep hervorming raadszetels. En de commissies hebben de jaarplannen opgepakt. Die moesten voor 1 april af zijn, maar dat werd nu half mei. We lopen dus wat vertraging op, maar we hebben er wel een vervolg aan gegeven.’

Binnenkort gaan jullie beginnen met digitale overleggen. Waarom hebben jullie die keuze gemaakt?

‘Ook in deze tijden gaat belangenbehartiging gewoon door. Naast de cliëntenraad ben ik ook lid van de FNV. Daar beantwoord ik telefonisch vragen van mensen omtrent zaken die met corona te maken hebben. Ik merkte dat ik daar ook veel vragen over UWV kreeg. Mensen komen bijvoorbeeld in de knel met reactietermijnen. UWV hanteert dezelfde termijnen als voor de coronacrisis, maar daardoor lopen mensen soms vast. Alles moet immers telefonisch en op afstand, waardoor dingen soms meer tijd kosten. Volgens mij is er dus genoeg te bespreken, daarom hebben we besloten om op 2 juni voor het eerst online te vergaderen via Microsoft Teams. Want stilzitten is geen optie.’

Wat maakt online vergaderen anders dan elkaar fysiek ontmoeten?

‘Je merkt dat het in deze tijden nog belangrijker is om aandacht te hebben voor hoe het met iedereen gaat. Je moet ruimte geven om stil te staan bij de ontwikkelingen in de omgeving van raadsleden. En verder vooral de hoognodige zaken aan de orde stellen.’

Wat zijn die hoognodige zaken voor Overijssel en Gelderland-Noord?

‘Ik wil in ieder geval de signalen bespreken die ik bij de FNV heb gehoord. Ik had verwacht dat er in deze tijd bij onze UWV-cliëntenraad ook meer signalen zouden binnenkomen, maar dat valt tot nu toe mee. Dat verwondert me, want ik zie bij FNV dat er wél veel vragen zijn. Mogelijk komen die niet bij ons binnen doordat de manier waarop je een signaal kunt melden te lastig te vinden is. We willen kijken of we daar iets aan kunnen doen. Hoe langer mensen in onzekerheid zitten, hoe meer stress dat met zich meebrengt. Een telefoontje is snel gepleegd, dus ik wil graag de manager cliëntenparticipatie vragen of we iets kunnen doen voor mensen die niet weten waar ze met hun vragen terechtkunnen.’

En wat staat er verder op de agenda de komende tijd?

‘We zien dat UWV werkgevers in deze tijden goed en snel helpt. De wachttijd bij het contactcentrum voor werkgevers is heel kort, zelfs nu er zoveel mensen bellen. Bij het klantencontactcentrum voor UWV-cliënten kunnen ze daarvan leren. Daar staan mensen nu soms wel een half uur in de wacht, dan haken ze af en worden zie niet geholpen. Het zou goed zijn als UWV daar ook meer mankracht voor kan vrijmaken, omdat er in deze tijd veel nieuwe cliënten zijn die ook graag antwoorden op hun vragen willen.’

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger