privacy verklaring

Privacyverklaring UWV Cliëntenraden

We beschermen uw privacy zorgvuldig. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is nieuwe privacywetgeving die geldt voor de hele Europese Unie en zorgt ervoor dat de privacy van burgers beschermd wordt door een uniforme regeling die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).


Identiteit

De website clientenraad-uwv.nl, en alle activiteiten die we daarop ondernemen en vermelden, zijn een initiatief van de UWV Cliëntenraden.


Doeleinden voor de verwerking

De UWV Cliëntenraden verwerken persoonsgegevens van cliënten die een signaal insturen, of die zich aanmelden om lid te worden van de Cliëntenraad. We verwerken en gebruiken alleen persoonsgegevens waarvoor we uw expliciete toestemming hebben ontvangen.

Verwerking en opslag van gegevens

De persoonsgegevens die we verzamelen worden op een veilige en adequate manier verwerkt. Verzending van de gegevens gebeurt middels een versleutelde verbinding (SSL). Opslag gebeurt op servers in Nederland waarop regelmatig onderhoud plaatsvindt.

Toestemming

Door gebruik te maken van de website clientenraad-uwv.nl, of een signaal in te sturen of u aan te melden als lid van de cliëntenraad, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U heeft het recht deze toestemming in te trekken. 

Klacht indienen

Als u vindt dat uw privacy niet goed genoeg gewaarborgd is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger